Presentation av Kören Samklang

Kören startade ursprungligen 1981 som en personalkör för anställda inom Botkyrka kommun, "Boka-kören".
Erik Backman, som då var Musikskolans chef, blev förste körledare. Erik hade en gedigen körbakgrund både som körledare och sångare, bl.a. i Radiokören och OD.
Kören som var av idel amatörer blev ganska snart hyggligt etablerad och hade framträdan både på hemmaplan och utanför kommungränsen. Kören besökte dessutom Tyskland, Belgien, Holland, Finland och Ungern.

1992 blev P-O Losvall ny körledare och då med en sammanslagning av POL-Singers, som var en personalkör från Salems kommun. Kören bytte då namn till Samklang.
P-O, som då också jobbade inom Musikskolan i Botkyrka och var musiker förändrade reportearen till en mer jazzig stil.
Kören fortsatte att uppträda både hemma och utomlands.
Under P-O:s ledarskap deltog vi både i en stor Musikfestival i Leidendorp, Holland och i Körolympiaden i Bremen.

2007 blev det dags att rekrytera en ny körledare. Kjell Andersson från Nynäshamn med bakgrund som både körsångare och körledare tog sig an Samklang och det blev på nytt lite repertoarskifte till mer a capellasång.
Nya medlemmar har kommit, inte minst från Ericsonkören. Samarbete med andra körer har utvecklats, bl.a. med Ericsonkören, Skärholmskören och Nova Cantica.

2016 tog Lars Persson √∂ver taktpinnen. Sedan dess har körens repertoar skiftat till framförallt sextitalslåtar.

Lennart Johansson